Zoekopdracht

Heeft u ergens vragen over? Mail ons!

Vanaf 1 februari 2021 is de nieuwe EU-verordening over precursoren voor explosieven van toepassing. Precursoren van explosieven zijn in dit geval grondstoffen die kunnen worden gebruikt om explosieven te maken. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen en deze uit te voeren, wordt ook de nationale wetgeving aangepast. De verordening is ingesteld om te voorkomen dat kwaadwillenden ongemerkt explosieven maken met deze stoffen.

Deze nieuwe regeling houdt een aantal verplichtingen in voor bedrijven met betrekking tot precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt. Deze beperkte voorlopers zijn te vinden in de zogenaamde lijst 1. Deze beperkingen houden in dat stoffen of producten die deze stoffen bevatten niet zomaar verkocht mogen worden en dat de Nederlandse overheid en de EU bepaalde eisen stellen aan de verkoop.

Het EU-recht onderscheidt de precursoren voor explosieven door ze op te delen in twee verschillende stoffenlijsten (zie onderstaande paragraaf), de zogenaamde bijlagen bij de EU-verordening. Voor beide lijsten gelden verschillende regels en verplichtingen.

Lijst 1: Precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt

Naam van de stof Grens waarboven een vergunning vereist is Grens waarboven geen vergunning wordt verleend
Salpeterzuur 3% g/g 10% g/g
Waterstofperoxide 12% g/g 35% g/g
Zwavelzuur 15% g/g 40% g/g
Nitromethaan 16% g/g 100% g/g
Ammoniumnitraat 16 % g/g stikstof in verhouding tot ammoniumnitraat Geen vergunningverlening
Kaliumchloraat 40% g/g Geen vergunning toegestaan
Kaliumperchloraat 40% g/g Geen vergunningverlening toegestaan
Natriumchloraat 40% g/g Geen vergunning toegestaan
Natriumperchloraat 40% g/g Geen vergunningverlening toegestaan

Lijst 2: Precursoren explosieven waarvoor een meldplicht geldt

Naam van de stof
Hexamine
Aceton
Kaliumnitraat
Natriumnitraat
Calciumnitraat
Calcium ammoniumnitraat
Magnesium, poeders (Met een deeltjesgrootte kleiner dan 200 μm en/of als stof of in mengsels met ten minste 70% g/g)
Magnesiumnitraathexahydraat
Aluminium, poeders (met een deeltjesgrootte van minder dan 200 μm en/of als stof of in mengsels met ten minste 70% g/g)

DutchChems is niet aansprakelijk voor de actualiteit van deze twee lijsten. Raadpleeg als betrouwbare bron overheidsdocumenten altijd op de website van de rijksoverheid: https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven

Wat betekent dit voor mij als klant?

Voor u als klant betekent dit dat wij u bij bepaalde producten zullen vragen in te vullen waarvoor u het product gaat gebruiken. Ook vragen wij u, indien van toepassing, uw vergunning voor de specifieke stof te uploaden. Om dit proces zo gemakkelijk mogelijk te maken, worden deze invoervelden indien nodig automatisch aan u gepresenteerd op de productpagina.

U als klant hoeft zich geen zorgen te maken of u wel of niet alle benodigde informatie/documenten heeft aangeleverd. Dit proces wordt afgehandeld door de website en het product kan niet aan uw winkelwagen worden toegevoegd als u dit niet heeft gedaan.

We zijn verplicht om uw gegevens te registreren en te bewaren gedurende een periode van 18 maanden na aankoop van een van de stoffen die als precursor zijn geclassificeerd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u vinden in het privacybeleid. Ook zijn wij verplicht verdachte transacties te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemische stoffen.

Terug naar boven
Product is aan uw winkelwagen toegevoegd