Zoekopdracht

Heeft u ergens vragen over? Mail ons!

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op Dutchchems, gevestigd te Maarssen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69590591. Dutchchems respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Dutchchems persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt.

Verzameling van persoonsgegevens

Dutchchems verzamelt persoonsgegevens van klanten wanneer zij een bestelling plaatsen, een account aanmaken, contact opnemen met de klantenservice of zich inschrijven voor nieuwsbrieven. De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit:

Naam, adres en contactgegevens;

E-mailadres en telefoonnummer;

Bestelgeschiedenis;

Betaalgegevens;

IP-adres;

Communicatie tussen de klant en Dutchchems.

Gebruik van persoonsgegevens

Dutchchems verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van bestellingen en betalingen;

Het verzenden van producten en het leveren van diensten;

Het onderhouden van contact met de klant;

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het bijhouden van gegevens van klanten die precursoren of gevaarlijke stoffen bestellen voor een periode van ten minste 18 maanden, inclusief de gebruiksverklaring, indien van toepassing;

Het analyseren en verbeteren van de website en diensten;

Het informeren van klanten over producten, diensten, aanbiedingen en nieuws van Dutchchems.

Delen van persoonsgegevens

Dutchchems deelt persoonsgegevens met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of bij verdachte transacties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij betalingsproviders, bezorgdiensten, IT-dienstverleners of het meldpunt “Verdachte Transacties Chemicaliën”. In het geval van een verdachte transactie, diefstal of vermissing worden persoonsgegevens binnen 24 uur gedeeld met het meldpunt “Verdachte Transacties Chemicaliën”. Met derden die persoonsgegevens verwerken namens Dutchchems worden verwerkersovereenkomsten gesloten om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Dutchchems neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten onder andere het gebruik van versleuteling, toegangscontroles en beveiligde opslag.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dutchchems bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In sommige gevallen, zoals wettelijk vereist, worden gegevens langer bewaard.

Rechten van betrokkenen

Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben klanten het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Dutchchems. Ook hebben klanten het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat zij een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die Dutchchems van hen heeft, in een computerbestand naar hen of een andere door hen genoemde organisatie te sturen.

Klanten kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van hun toestemming of bezwaar op de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Dutchchems zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Dutchchems behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat klanten van eventuele wijzigingen op de hoogte zijn.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Dutchchems, kunnen klanten contact opnemen via de volgende gegevens:

Dutchchems

Klokjeslaan 95

Maarssen, Nederland

Kamer van Koophandel-nummer: 69590591

E-mail: [email protected]

Telefoonnummer: +31(0) 30 369 02 15

Terug naar boven
Product is aan uw winkelwagen toegevoegd