Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) op de Werkplek

Een schematische overzichtsafbeelding van verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsproducten.

Veiligheid op de werkplek staat altijd voorop en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) speelt hierbij een cruciale rol. PBM’s zijn essentiële uitrustingen die werknemers helpen zichzelf te beschermen tegen potentieel gevaarlijke omstandigheden en letsel op het werk. Ze variëren van eenvoudige accessoires tot geavanceerde technologische apparaten, afhankelijk van de aard van het werk en de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld.

Wat zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn uitrustingen die individuen op de werkplek dragen of gebruiken om zichzelf te beschermen tegen verschillende risico’s zoals fysieke, chemische, biologische en ergonomische gevaren. Deze middelen zijn ontworpen om de risico’s te minimaliseren en de veiligheid van werknemers te waarborgen.

Redenen om Persoonlijke Beschermingsmiddelen te Gebruiken

Er zijn talloze redenen waarom het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen van vitaal belang is op de werkplek:

 1. Risicobeperking: PBM’s verminderen het risico op letsel of gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden.
 2. Wettelijke Verplichtingen: In veel landen zijn werkgevers wettelijk verplicht om PBM’s beschikbaar te stellen en werknemers te instrueren over het correcte gebruik ervan.
 3. Verhoogde Productiviteit: Werknemers die zich veilig voelen, presteren beter en zijn meer gemotiveerd om hun taken uit te voeren.
 4. Bescherming tegen Infecties: In sectoren zoals de gezondheidszorg beschermen PBM’s werknemers tegen het oplopen van infecties van patiënten.

PBM Categorie-Indeling

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de aard van de bescherming die ze bieden:

 1. Categorie 1: Eenvoudige PBM’s Categorie 1 omvat persoonlijke beschermingsmiddelen die ontworpen zijn om minimale risico’s te voorkomen. Deze PBM’s zijn bedoeld voor situaties waarin het risico op letsel of schade aan de gezondheid laag is. Voorbeelden van categorie 1 PBM’s zijn eenvoudige handschoenen en helmen die bescherming bieden tegen oppervlakkige mechanische effecten en kleine stoten. Deze PBM’s zijn vaak comfortabel en gemakkelijk te dragen, en ze dienen als een basisniveau van bescherming op de werkplek.
 2. Categorie 2: Middelzware PBM’s Categorie 2 omvat persoonlijke beschermingsmiddelen die een hoger niveau van bescherming bieden dan de eenvoudige PBM’s in categorie 1. Deze PBM’s zijn bedoeld voor situaties waarin het risico op letsel of schade aan de gezondheid matig is. Voorbeelden van categorie 2 PBM’s zijn veiligheidsbrillen met zijbescherming om ogen te beschermen tegen chemische spatten en stof, evenals gehoorbescherming zoals oorkappen met een hogere dempingswaarde om blootstelling aan lawaai op de werkplek te verminderen.
 3. Categorie 3: Complexe PBM’s Categorie 3 omvat persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen ernstige risico’s die potentieel levensbedreigend kunnen zijn. Deze PBM’s zijn bedoeld voor situaties waarin het risico op letsel of schade aan de gezondheid hoog is. Voorbeelden van categorie 3 PBM’s zijn volledige lichaamsbescherming tegen chemische en biologische gevaren, ademhalingsapparatuur met filters om inademing van giftige gassen te voorkomen, en beschermende kleding met specifieke eigenschappen zoals vlamvertragende materialen voor werkomgevingen met brandgevaar.

Naast deze categorieën kunnen PBM’s ook worden onderverdeeld in verschillende subcategorieën, elk gericht op het beschermen van specifieke lichaamsdelen:

 1. Hoofdbescherming: Helmen en hoofddeksels ter bescherming tegen vallende voorwerpen of hoofdletsel.
 2. Oog- en Gezichtsbescherming: Brillen, vizieren en maskers om de ogen en het gezicht te beschermen tegen deeltjes, chemicaliën en straling.
 3. Gehoorbescherming: Oordopjes en oorkappen om gehoorverlies te voorkomen bij blootstelling aan lawaai.
 4. Ademhalingsbescherming: Maskers en ademhalingsapparatuur om inademing van schadelijke stoffen te voorkomen.
 5. Hand- en Armbecherming: Handschoenen en armbeschermers ter bescherming tegen snijwonden, chemicaliën en hitte.
 6. Lichaamsbescherming: Kleding en uitrusting zoals schorten en pakken om het lichaam te beschermen tegen chemicaliën, hitte en andere gevaren.
 7. Voetbescherming: Veiligheidsschoenen en laarzen om de voeten te beschermen tegen vallende objecten en andere gevaren.

Verplichtingen van Werkgever en Werknemer met Betrekking tot PBM

Zowel werkgevers als werknemers hebben verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik van PBM’s:

Werkgever:

 1. Zorg voor een veilige werkomgeving en identificeer potentiële risico’s.
 2. Stel de juiste PBM’s beschikbaar en zorg ervoor dat ze voldoen aan de wettelijke normen.
 3. Instrueer werknemers over het correcte gebruik, onderhoud en opslag van PBM’s.
 4. Voer regelmatige controles uit om ervoor te zorgen dat PBM’s effectief worden gebruikt.

Werknemer:

 1. Gebruik de verstrekte PBM’s volgens de instructies en training van de werkgever.
 2. Meld eventuele defecten of tekortkomingen in de PBM’s aan de werkgever.
 3. Draag de verplichte PBM’s te allen tijde op de juiste manier.
 4. Volg de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen op de werkplek.

Conclusie

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onmisbaar voor de veiligheid en het welzijn van werknemers op de werkplek. Het juiste gebruik van PBM’s vermindert het risico op letsel en gezondheidsproblemen aanzienlijk. Zowel werkgevers als werknemers spelen een essentiële rol bij het waarborgen van een veilige werkomgeving. Als u op zoek bent naar hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, nodigen we u van harte uit om een kijkje te nemen in onze webshop, waar u een breed scala aan PBM’s kunt vinden die aan uw specifieke behoeften voldoen. Uw veiligheid is onze prioriteit.

Kies voor veiligheid. Koop uw persoonlijke beschermingsmiddelen bij onze betrouwbare webshop.